Szkoła wyższa

Szkoły wyższe to miejsce, w którym nauka odbywa się dla wszystkich. Nasze bezpieczne i opiekuńcze środowisko edukacyjne oferuje wiele spersonalizowanych i niepowtarzalnych możliwości. Uczniowie odkrywają świat poza szkołą, ucząc się o możliwościach związanych ze szkolnictwem, karierą zawodową, pracą i społecznością.

Uczniowie uczestniczą w prowadzonych przez nauczyciela wykładach, podczas gdy codzienny kontakt z doradcą i grupą rówieśniczych doradców zapewnia dostosowane do potrzeb doświadczenie w zakresie ukończenia szkoły.
Dynamiczny program nauczania

Opracowaliśmy ulepszony program nauczania, ponieważ wspieramy dynamiczne, wspierające środowisko uczenia się. Nasz program nauczania jest wyjątkowy i ma na celu dostosowanie się do zmieniających się potrzeb naszych uczniów i przygotowanie ich do konkurowania zarówno na poziomie akademickim, jak i na rynku pracy po ukończeniu szkoły średniej.