Szkoła Programowania

Programiści komputerowi odgrywają integralną rolę w świecie informatyki. Programiści tworzą kod odczytywany przez aplikacje; bez nich programy nie działałyby poprawnie. Trendy w gospodarce przyczyniły się do wzrostu popytu na kierunki komputerowe, a zapotrzebowanie na programistów będzie rosło.