Szkoła podstawowa

Nasza szkoła ma na celu ułatwienie osiągnięcja najwyższego poziomu uczenia się uczniów od najmłodszych lat. Uważamy, że aby uczniowie mogli się uczyć, muszą zachowywać się w odpowiedni sposób, a nasi uczniowie muszą przestrzegać wysokich standardów zachowania.
Nasz program zapewnia określony zakres i kolejność nauczania w sztukach językowych, matematyce, naukach ścisłych i naukach społecznych.
Naszą największą cechą jest to, że nasi nauczyciele pracują w zespołach współpracujących. Jest to bezpośrednie odzwierciedlenie naszej misji: „Razem wszyscy osiągamy więcej”.