Szkoła integracyjna

W szkole integracyjnej wszyscy uczniowie, niezależnie od wyzwań, jakie mogą mieć, są umieszczani w odpowiednich dla wieku klasach ogólnokształcących w celu otrzymania najlepszej nauki, interwencji i wsparcia, które umożliwiają im odniesienie sukcesu w podstawa programowa
Szkoła i klasa działają w oparciu o założenie, że uczniowie niepełnosprawni są tak samo kompetentni jak pełnosprawni uczniowie. Udana edukacja integracyjna ułatwia akceptację, zrozumienie i uwzględnianie różnic między uczniami. Nie oznacza to, że uczniowie nigdy nie muszą spędzać czasu poza regularnymi zajęciami edukacyjnymi, ponieważ czasami robią to w bardzo szczególnym celu.
Naszym zadniem jest sprawienie, aby wszyscy uczniowie byli mile widziani, odpowiednio zapraszani i wspierani w ich wysiłkach.