Szkoła doktorska

Celem naszej szkoły jest rozwój doktorantów, ich umiejętności i kompetencji, a także krytycznego myślenia. W naszej szkole uczeń powinien nauczyć się samodzielnie przeprowadzać badania naukowe. Końcowym efektem nauki w Szkole Doktorskiej jest praca doktorska prezentująca wyniki własnej pracy badawczej, przebiegającej pod opieką nauczyciela.